Головна » Каталог файлів » Навчальні програми  РБДТ
Навчальні програми
16.03.2017 | 322 | Автор: Микита Л.Б.
Одним з головних завдань образотворчої студії є створення умов для розвитку творчої, гармонійної, інтелектуально-розвинутої особистості, трудового виховання, формування готовності шкільної молоді до вибору свого місця в житті.
16.03.2017 | 494 | Автор: Вайда А.Й.
До цього часу нема єдиних рекомендацій відносно того,  з якого віку починати займатися міжнародними шашками. Досвід ведучих спортивних шкіл показує, що досягнення учнями рівня другого розряду з шашок-64 – оптимальний момент для спеціалізації в міжнародні шашки.
16.03.2017 | 348 | Автор: Панющик Т.В.
Надзвичайно важливу роль у розвитку та вихованні особистості має позакласна робота, адже саме в позашкільній роботі з дітьми можна задовільнити  потребу останніх в творчості, самореалізації, розвитку не лише задатків та здібностей, які стосуються мистецтва безпосередньо: спів, театральна обдарованість, розвиток музичного смаку та інших індивідуальних характеристик юних школярів.
14.09.2016 | 365 | Автор: Бєлоглазова Н.В., Чебанюк О.В.
Актуальність навчальної програми пов’язана з широким проникненням інформаційних технологій практично в усі сфери сучасного життя та зростанням попиту на IT-фахівців.
14.09.2016 | 519 | Автор: Бєлоглазова Н.В., Чебанюк О.В.
Актуальність навчальної програми пояснюється тим, що інформаційні технології (ІТ) зараз необхідні в усіх галузях діяльності людини, і попит на фахівців з ІТ постійно зростає.
14.09.2016 | 552 | Автор: Бєлоглазова Н.В., Міловідов Ю.О.
Прикладне програмування [application programming] - розробка та налагодження програм для кінцевих користувачів, наприклад бухгалтерських, обробки текстів тощо.
14.09.2016 | 328 | Автор: Бєлоглазова Н.В., Созоненко С.Г.
Програму «Основи програмування в середовищі Pascal» створено через відсутність у збірнику програм з позашкільної освіти науково-технічного напряму для гуртків інформаційно-технічного профілю 2012 року, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, відповідної профільної навчальної програми.
14.09.2016 | 386 | Автор: Бєлоглазова Н.В., Созоненко С.Г.
Навчальна програма «Основи програмування» розроблена для гуртків інформаційно-технічного профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти.
14.09.2016 | 445 | Автор: Бєлоглазова Н.В., Созоненко С.Г.
До числа найбільш актуальних питань освіти належить впровадження курсу інформатики в гуртках позашкільних навчальних закладів серед дітей молодшого та середнього шкільного віку.
10.09.2016 | 449
Перелік навчальних програм з позашкільної освіти, художньо-естетичний напрям
09.09.2016 | 433
Художньо-естетичний напрям хореографічного профілю.

До збірника програм увійшли чотири програми: «Основи хореографії» (2 роки навчання), «Класичний танець» (10 років навчання), «Народно-сценічний танець» (7 років навчання), «Модерн-джаз танець» (5 років навчання).
09.09.2016 | 387 | Автор: Панас Л.К.
Одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва є в’язання гачком. Це мистецтво пов'язане зі створенням речей інтер’єрного призначення (скатертин, серветок, доріжок, квітів, ваз, тощо), різних видів одягу для дітей, дорослих, оздоблення мереживом вишитих рушників, головних уборів, виробів для ритуальних і святкових обрядів.
09.09.2016 | 447 | Автор: Бровко І.Д., Корнієнко А.В.
Витинанки (від українського слова «витинати», тобто «вирізувати», «вивертати») – це вид давньослов’янського, зокрема українського народного декоративного мистецтва. Серед різноманітних видів народного мистецтва України витинанки займають особливе місце.
09.09.2016 | 491 | Автор: Гарбар Н.В.
Декоративно-ужиткове мистецтво є невід’ємною частиною художньої культури, воно єднає минуле із сьогоденням, зберігаючи національні художні традиції. Цей вид мистецтва належить до сфер створення матеріальних та духовних цінностей і є потужним джерелом досвіду людства, яке живить сучасну художню культуру.
09.09.2016 | 774 | Автор: Вержбицька І.В., Лебідь Л.Ю.
Декоративно-ужиткове мистецтво є невід’ємною частиною художньої культури, воно єднає минуле із сьогоденням, зберігаючи національні художні традиції. Цей вид мистецтва належить до сфер створення матеріальних та духовних цінностей і є потужним джерелом досвіду людства, яке живить сучасну художню культуру.
09.09.2016 | 278 | Автор: Худолей О.Б., Корнієнко А.В.
Земля… Вода … Повітря… Вогонь. Згідно з нашими пращурами, саме ці чотири стихії становлять основу життя. Коли ж мудра воля людини поєднала їх – народилося диво, що зветься керамікою. Термін «кераміка» походить від грецького слова «керамос», що означає – глина.
09.09.2016 | 724 | Автор: Корнієнко А.В.
Сучасна позашкільна освіта є провідною ланкою цілісної системи освіти України в процесі етнокультурного виховання. За останні роки значного поширення набули в позашкільних навчальних закладах творчі об'єднання та гуртки декоративно-ужиткового мистецтва.
09.09.2016 | 444 | Автор: Кіріченко Н.В., Корнієнко А.В.
Народне мистецтво є невичерпним джерелом для виховання підростаючого покоління. У народному мистецтві суспільні ідеї зливаються з естетичними у нероздільну єдність, котра має унікальні можливості впливу на особистість вихованця.
09.09.2016 | 468 | Автор: Вержбицька І.В.
10 років навчання.

Значне місце у формуванні особистості дитини займає мистецтво, здатне розвивати почуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, вміння розуміти і оцінювати твори мистецтва, пам’ятки історії і архітектури, красу, багатство природи.
09.09.2016 | 600 | Автор: Міщенко В.П., Панченко Н.В.
Початковий, основний, вищий рівні.

Образотворче мистецтво — мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
<<< 1 2 3 >>>