Головна » Новини » 2017 » Лютий » 21 РБДТ
Нарада педпрацівників в РБДТ
21.02.2017 | 353 | Загальні новини | Автор: Танько Ю.Ю.
20 лютого в актовій залі РБДТ пройшла чергова нарада педагогічних працівників РБДТ. Метою зібрання було обговорення наступних питань: «Педагогічне спілкування як ефективний засіб впливу на особистість» та «Прийоми творчої роботи керівника гуртка». Доповідь на перше питання підготував психолог Ю.Ю.Танько. Під час виступу було здійснено спробу розкрити поняття «педагогічного спілкування», його функцій, прийомів та засобів впливу на особистість під час навчально-виховного процесу. З виступу стало зрозуміло, що педагогічне спілкування відрізняється від звичайної передачі інформації тим, що забезпечує виконання педагогічних завдань, які направлені на розвиток особистості вихованця. Ефективне професійне педагогічне спілкування передбачає виконання ряду умов для забезпечення результативності виховного процесу, а саме:
  • володіння педагогом психолого-педагогічними якостями та уміннями;
  • педагогічний такт;
  • уміння «подати» себе;
  • мовленнєва культура;
  • гуманістична спрямованість;
  • знання правил спілкування.
Для забезпечення у процесі педагогічного спілкування оптимального психологічного контакту особистість педагога повинна мати в собі велику кількість "вільних валентностей", тобто здатність "приворожувати" значну кількість дитячих сердець. Наявність такої здатності залежить передусім від гуманістичної спрямованості педагога, його любові до дітей. Доповідь про педагогічне спілкуванння була спрямована на «освіження» та структуризацію знань стосовно методів та прийомів педагогічного впливу в колег, оскільки щоденно використовують їх в своїй діяльності. Детальнішу інформацію стосовно міжособистісного впливу педагог-вихованець можна знайти в прикріпленій презентації.

Також про прийоми творчої роботи під час занятть гуртка всьому колективу розповіли О.В.Лугош, Б.В.Ільчишена, Н.П.Сенинець та А.Й.Вайда. Їх доповіді грунтувались на власному досвіді. Вони поділились своїми методами впливу на вихованців, цілями та завданнями, які ставлять перед собою на гурткових заняттях, та конкретними засобами стимулювання діяльності гуртківців та контролю отриманих результатів. Цікаво було кожному з присутніх колег порівняти представлені методи від «молодшої школи» - Олесі Володимирівни та Богдани В’ячеславівни з методами педагогічного впливу від досвідченого керівника, перемоги вихованців якого доводять ефективність використовуваних засобів взаємодії з дітьми - Анатолія Йосиповича.

Варто зазначити, що педагогічне спілкування є поліфункціональним явищем, яке забезпечує обмін інформацією (комунікація), співпереживання, пізнання особистості, самоутвердження (перцепція), продуктивну взаємодію (інтеракція). Які б методи не використовував педагог, всі вони підпорядковуються одній меті - всебічний розвиток молоді та стимулювання їх пізнавальної активності та продуктивної діяльності, яка і відображає найголовніше завдання позашкільної освіти незалежно від політичних та соціально-економічних умов, які переживає країна в той чи інший проміжок часу.Презентація: «Педагогічне спілкування, його вплив на особистість»
 

рбдт, нарада, Танько
КОМЕНТАРІ

Також читають: