Головна » Новини » 2018 » Січень » 18 РБДТ
«Сутність і специфіка педагогічної творчості керівника гуртка»
18.01.2018 | 239 | Загальні новини | Автор: Рацин С.І.
Творчість - необхідна умова становлення особистості керівника гуртка, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічну талановитість педагога-позашкільника.

Така тема обговорення звучала днями на засіданні педагогічної ради закладу. Завданням колективу стало питання розкрити суть та специфіку педагогічної творчості керівник гуртка. Про суть педагогічної творчості керівника гуртка говорила Полянська Світлана Михайлівна, яка з допомогою презентаційних та доповідних матеріалів розкрила поняття «творчість», «творча особистість», погляди на творчість видатних вчених тощо. Світлана Михайлівна зауважила, що позашкільним закладам на сучасному етапі потрібен в першу чергу педагог, який працює у форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики й охоплюють інноваційні елементи, педагог мотивований не на репродукцію, а на експеримент, дослідження, новаторство. Підсумовуючи свою доповідь колега підкреслила, що творчість особистості розглядається як складна, нелінійна, відкрита й само організована система, яка визначає гуманістичну спрямованість світосприйняття, дій і вчинків, високу адаптивність, здатність до творчої самореалізації та духовного саморозвитку у просторі професійного життя.

Які відмінності керівника гуртка та вчителя-предметника у творчій діяльності ґрунтовно обумовила  Сівач Алла Михайлівна, яка на прикладі своєї колеги А.В.Мартинової провела паралелі між їх творчою діяльністю. Алла Михайлівна довела, що специфіка роботи вчителя та керівника гуртка істотно відрізняються. У керівника гуртка більш розширене поле творчої діяльності, а у вчителя воно обмежене. Також колега означила умови розвитку творчого педагога, його якості та визначила характерні особливості безпосередньо керівника гуртка.

Який вплив педагогічної творчості керівника гуртка та ефективність заняття розповіла керівник гуртка-методист Гавацко Ельвіра Петрівна, яка чи не найкраще знає які прийоми та методи потрібно застосовувати на заняттях гуртка, аби воно було результативним. У свій презентації вона означила мету формування творчої особистості, ознаки та характерні особливості творчого педагога. Висновком даної доповіді були чинники впливу рівня педагогічної творчості на ефективність заняття, а це насамперед: високий рівень ефективності навчально-виховного процесу та розвитку творчої індивідуальності керівника гуртка, стиль взаємовідносин, який визначається особистістю керівника гуртка, системою педагогічних прийомів взаємодії з вихованцями; включеність керівника гуртка в життя гуртка, уміння ставити мету, планувати роботу, здійснити її і оцінити результат, аналізувати і робити висновки, а також ставити перед собою нові завдання. Безперечним чинником впливу педтворчості на ефективність заняття є і контакт із батьками вихованців та залучення їх до співпраці, володіння вміннями організувати дозвілля вихованців, взаємний інтерес керівника гуртка і гуртківців один до одного та повага вихованців до свого наставника.

Актуальність обговорюваних питань на засідання педагогічної ради безперечна, адже нині творчий підхід до виконання професійних обов’язків одночасно є умовою та показником інтенсивного оновлення педагогічної праці, а здатність до творчості є одним із найголовніших критеріїв професійної придатності педагога-позашкільника.Висловлюємо вдячність колегам-доповідачам за активну та якісну підготовку до засідання педагогічної ради та змістовне висвітлення поставлених перед ними актуальних питань.
 

рбдт, педрада, Рацин
КОМЕНТАРІ

Також читають: