Головна » Каталог статей » Психологічна служба РБДТ
Дослідження професійних нахилів школярів
05.04.2016 | 1449 | Психологічна служба | Автор: Танько Ю.Ю.
Дослідження професійних нахилів школярів за допомогою диференційно-діагностичного опитувальника (ДДО) Е.А.Клімова.

Методика призначена для виявлення схильності людини до певних типів професій. Це досить короткий опитувальник, що складається з 20 альтернативних суджень. Випробуваному необхідно вибрати один з двох, зазначених в питанні, видів занять. За результатами обстеження, відповідно до ключа, виявляється орієнтація людини на 5 типів професій, за класифікацією Е.А.Клімова:
 • людина-природа (ЛП) - всі професії, пов'язані з рослинництвом, тваринництвом і лісовим господарством;
 • людина-техніка (ЛТ) - все технічні професії;
 • людина-людина (ЛЛ) - всі професії, пов'язані з обслуговуванням людей, зі спілкуванням;
 • людина-знакова система (ЛЗ) - все професії, пов'язані з обрахуванням, цифровими і літерними знаками, в тому числі і музичні спеціальності; 
 • людина-художній образ (ЛХ) - все творчі спеціальності.
Обробка результатів. За кожен збіг з ключем нараховується один бал і чим більше балів «набирає» шкала, тим більша схильність людини до діяльності в певній сфері.

Обробка результатів

В таблиці представлені дані, які були отримані при опитуванні за методикою ДДО Клімова. Імена учасників дослідження приховані з міркувань конфіденційності. Вибірка досліджуваних – члени РУО «Лідер» Іршавського району. Вік досліджуваних: 12-16 років.

Умовні позначення: ЛП - людина-природа; ЛТ - людина-техніка; ЛЛ – людина-людина; ЛЗ – людина-знакова система; ЛХ – людина-художній образ.

Можемо спостерігати, що більша частина опитуваних відноситься до типу «людина-людина». 18 респондентів із 27 віддають перевагу діяльності, пов’язаній за типом «людина-людина». Фахівцям у цій галузі притаманно виконувати такі види діяльності:
 • виховання, навчання людей (вихователь, учитель, спортивний тренер);
 • медичне обслуговування (лікар, фельдшер, медсестра, няня);
 • побутове обслуговування (продавець, перукар, офіціант, вахтер);
 • інформаційне обслуговування (бібліотекар, екскурсовод, лектор);
 • захист суспільства і держави (юрист, міліціонер, інспектор, військовослужбовець).
Також доцільно буде виділити психологічні вимоги до професій «людина-людина»:
 • прагнення до спілкування, вміння легко вступати в контакт з незнайомими людьми;
 • стійке хороше самопочуття при роботі з людьми;
 • доброзичливість, чуйність;
 • витримка;
 • вміння стримувати емоції;
 • здатність аналізувати поведінку оточуючих і своє власне, розуміти наміри і настрій інших людей, здатність розбиратися у взаєминах людей, уміння залагоджувати розбіжності між ними, організовувати їх взаємодію;
 • здатність до емпатії, вміння слухати, враховувати думку іншої людини;
 • здатність володіти мовою, мімікою, жестами;
 • розвинена мова, здатність знаходити спільну мову з різними людьми;
 • вміння переконувати людей;
 • акуратність, пунктуальність, зібраність.
На другому місці, так би мовити, за відданою перевагою до професії знаходиться діяльність типу «людина-художній образ»: 8 з 27 досліджуваних віднесли себе саме до цієї категорії. Предметом праці для представників більшості професій даного типу є художній образ та способи його побудови.
Фахівцям у цій галузі притаманні такі види діяльності:
 • створення, проектування художніх творів (письменник, художник, композитор, модельєр, архітектор, скульптор, журналіст, хореограф);
 • відтворення, виготовлення різних виробів за зразком (ювелір, реставратор, гравер, музикант, актор, столяр-червонодеревник);
 • розмноження художніх творів у масовому виробництві (майстер по розпису порцеляни, шліфувальник по каменю і кришталю, маляр, друкар).
Психологічні вимоги професій «людина-художній образ»:
 • художні здібності; розвинене зорове сприйняття;
 • спостережливість, зорова пам'ять; наочно-образне мислення; творча уява;
 • знання механізмів емоційного впливу на людей.
Троє респондентів надають перевагу діяльності типу «людина-знакова система». Предметом праці для представників більшості професій типу «людина знакова система» є:
 • тексти на рідній або іноземній мовах (редактор, коректор, друкарка, діловод);
 • цифри, формули, таблиці (програміст, оператор ЕОМ, економіст, бухгалтер, статистик);
 • креслення, схеми, карти (конструктор, інженер-технолог, кресляр, копіювальник, штурман, геодезист);
 • звукові сигнали (радист, стенографіст, телефоніст, звукооператор).
Психологічні вимоги професій «людина-знакова система»:
 • хороша оперативна і механічна пам'ять;
 • здатність до тривалої концентрації уваги на знаковому матеріалі;
 • хороший розподіл і переключення уваги;
 • точність сприйняття, уміння бачити те, що стоїть за умовними знаками;
 • посидючість, терпіння;
 • логічне мислення.
Двоє респондентів надали перевагу діяльності типу «людина-техніка». Предметом праці для представників більшості професій типу «людина техніка» є:
 • технічні об'єкти (машини, механізми);
 • матеріали, види енергії.
Фахівцям у цій галузі доводиться виконувати такі види діяльності:
 • створення, монтаж, збірка технічних пристроїв (фахівці проектують, конструюють технічні системи, пристрої, розробляють процеси їх виготовлення. З окремих вузлів, деталей збирають машини, механізми, прилади, регулюють і налагоджують їх);
 • експлуатація технічних пристроїв (фахівці працюють на верстатах, керують транспортом, автоматичними системами);
 • ремонт технічних пристроїв (фахівці виявляють, розпізнають несправності технічних систем, приладів, механізмів, ремонтують, регулюють, налагоджують їх).
Психологічні вимоги професій «людина-техніка»:
 • хороша координація рухів;
 • точне зорове, слухове, вібраційне та кінестетичне сприйняття;
 • розвинене технічне і творче мислення й уява;
 • вміння перемикати і концентрувати увагу;
 • спостережливість.
На таблиці результатів ми можемо бачити, що деякі учасники дослідження надали перевагу кільком видам діяльності. Наприклад, учасник під номером 17 бачить себе у виконанні трьох видів роботи. Такий результат може бути спричинений:
 • різноманітністю інтересів досліджуваного;
 • суміжністю професій представлених типів;
 • невизначеністю респондента у виборі бажаного виду діяльності;
 • важкістю надання переваги одній категорії перед іншими.
Даний факт є абсолютно нормальним явищем, обумовленим особливостями центральної нервової системи в підлітковому віці. Спектр їх інтересів різноманітний, а надання переваги тому чи іншому заняттю дуже ситуативне, притому вольові зусилля до виконання якогось одного виду діяльності докладаються слабко. Коротше кажучи, сьогодні цікава одна діяльність – завтра абсолютно інша, причому перевага певного виду діяльності залежить від емоційного фону, який супроводжується у ході її виконанням. 

Варто звернути увагу на досліджуваного під номером 15, де дуже низькі результати за всіма сферами діяльності. Причинами таких показників можуть бути:
 • відсутність певних вподобань;
 • індиферентність до виконуваного завдання;
 • неправдиве заповнення анкети.
Один респондент надав перевагу типам професій «людина-природа», хоч і суміжно з професіями типу «людина-людина». Предметом праці для представників більшості професій типу «людина природа» є:
 • тварини, умови їх зростання, життя;
 • рослини, умови їх зростання.
Фахівцям у цій галузі доводиться виконувати такі види діяльності:
 • вивчати, досліджувати, аналізувати стан, умови життя рослин або тварин (агроном, мікробіолог, зоотехнік, гідробіолог, агрохімік, фітопатолог);
 • вирощувати рослини, доглядати за тваринами (лісівник, рільник, квітникар, овочівник, птахівник, тваринник, садівник, бджоляр);
 • проводити профілактику захворювань рослин і тварин (ветеринар, лікар карантинної служби).
 • Психологічні вимоги професій «людина-природа»:
 • розвинену уяву, наочно-образне мислення, хороша зорова пам'ять, спостережливість, здатність передбачати й оцінювати мінливі природні фактори;
 • оскільки результати діяльності виявляються після досить тривалого часу, фахівець повинен володіти терпінням, наполегливістю, повинен бути готовим працювати поза колективів, іноді у важких погодних умовах, в бруді і т. п.
Отож, нами були досліджені професійні вподобання учасників РУО «Лідер». В наступній статті буде розкрито взаємозв’язок представлених вподобань та реальних характеристик досліджуваних. Адже разом методикою ДДО Клімова ми провели опитування за методикою «Акцентуації особистості» Леонгарда-Шмішека, за допомогою якої ми можемо бачити провідні, переважаючі рису характеру тієї чи іншої людини. Тож буде здійснено співставлення результатів двох методик та їх аналіз стосовно співпадіння/неспівпадіння вибору професії та характерологічних особливостей індивіда. Також буде здійснено кореляційний аналіз (аналіз взаємозв’язку) представлених змінних. Тож слідкуйте за оновленням рубрики «Психологічна служба» на сайті РБДТ.
 
рбдт, психолог, дослідження, Танько
КОМЕНТАРІ

Можливо вас зацікавить: