Головна » Каталог статей » Психологічна служба РБДТ
Графічна методика «Неіснуюча тварина» - результати дослідження
12.01.2016 | 5365 | Психологічна служба | Автор: Танько Ю.Ю.
(гуртки «Декор» та «Умілі руки», керівники Дворак О.Я., Огарь О.І.)

Графічна методика «Неіснуюча тварина» відноситься до числа проективних. Процедура тесту досить проста: треба придумати і намалювати неіснуючу тварину і дати їй ім'я. Графічні проективні методи мають широкі, але до кінця поки не розкриті можливості в дослідженні і оцінках різних сторін особистості. Вони можуть надати широку інформацію про неї за відносно короткий проміжок часу. Оскільки при діагностуванні з їх допомогою виконується робота невербального характеру, деякі з цих методик мають широкий віковий діапазон застосування. Крім відображення відносно стійких рис особистості, малюнки несуть на собі відбиток психічних станів, її взаємодій з оточуючими. У силу проективного характеру графічної діагностики її результати менш схильні до контролю свідомості і не відображають дії різних установок, які часто спотворюють показники інших особистісних методик (в першу чергу опитувальників). Випробуваний не підозрює про характер психологічної інтерпретації, яка буде дана його малюнкам.

Разом з тим їх використання загрожує можливостями допустити суттєві помилки в діагнозі. Як вказує Є.Т. Соколова, один тип помилок можливий внаслідок того, що випробуваний не сприймає малювання і не висловлює в малюнку суттєві сторони особистості. Він може виконувати завдання психолога, спираючись на своє вміння малювати ті чи інші об'єкти, сформовані раніше (тобто діє у відповідності з засвоєними стандартами, шаблонами, схемами) або під впливом недавніх вражень (наприклад, перегляду кіно або мультфільму). У таких випадках марно шукати в малюнку проекцію особистості. Будь-які розшифровки в таких випадках будуть помилкові й неадекватні. Тому так важливо результати графічних методик доповнити інформацією, отриманою за допомогою бесіди і спостереження. Інший тип помилок може бути пов'язаний з суб'єктивізмом трактувань малюнків, коли психолог покладається на інтерпретацію тільки очевидних з його точки зору показників. 

Окремі показники (формальні і змістовні) малюнка, співвідносні з психологічними характеристиками, об'єднані в наступні симптокомплекси:
  • агресивність;
  • демонстративність;
  • тривожність;
  • товариськість;
  • самоконтроль;
  • депресивність;
  • інфантильність;
  • самооцінка.
Дана методика не має вікових та соціо-культурних обмежень, тому зручна та «гнучка» у використанні. Однак у ній відсутні об’єктивні нормативи обробки отриманих даних, тому інтерпретація залежить від рівня об’єктивності психолога, даних спостережень та результатів дослідження за іншими методиками.

За основу для інтерпретації отриманих даних було взято «Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии» (автори: Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. / СПб.: Речь, 2006.//336 с.). Даний посібник було використано з огляду на те, що для обробки даних, отриманих за методикою «Неіснуюча тварина», тут зібрана інтерпретативна інформаційна база з багатьох опрацьованих, психодіагностичних джерел.

Всі результати зведено в таблицю, імена респондентів не називаються з міркувань конфіденційності. Замість імен учасників дослідження було викладено імена/назви намальованих тварин.
 
ПІП Можлива ознака
1.Мутант Внутрішній конфлікт, в т.ч. між бажаннями та можливостями їх реалізації, орієнт.на соціальну роль, підкреслення статевої ознаки, помірна агресивність, присутні страхи. Відчуття стабільності, обдумовуються рішення, контроль, інтровертованість, контроль афективності, художній та в цілому стандартний підхід до завдань, раціоналізм.
2.Танчінтрант Активність, цілеспрямованість, реалістичні плани, які здійснюються активними кроками, орієнтація на соціальну роль, відсутність агресивності, можлива поверхневість та імпульсивність в прийнятті рішень, тенденція Можлива поверхневість та імпульсивність в прийнятті рішень, тенденція до демонстративності, активність, допитливість, впевненість, завоювання власного місця під сонцем, сміливість в діях, можлива незадоволеність собою, жалкування про якісь вчинені дії, значимість сексуальної сфери, контроль афективності, можливий агресивний захист від владних людей (батьки, вчителі,інші дорослі), раціоналістичний тип діяльності, схильність до фантазування захисного порядку.
3.Трикопитий Хороший контроль (в т.ч. інтелектуальний), однак, можливо, неуспішний, чутливість, підкреслення своєї статі, іноді орієнтація на соціальну роль, помірна агресивність, зацікавленість в захопленні оточуючих зовнішньою красою і манерою одгатись, надання цьому великого значення, поверхневість суджень, позитвно оцінює свої дії та рішення , активність, комунікабельність, винахідливість в стресових ситуаціях, готовність брати відповідальність на себе, можливі спалахи гніву. Чіткий контроль зі сторони власного «Я», захисна агресивність, висока ступінь агресивного захисту, об’єкти агресії – владні люди здатні обмежити та подавити; раціональна, художній та в цілому станд. Підхід до виконання завдань.
4.Чурка Егоцентризм,  безкомпромісність, образливість, схильність до порушення правил,  агресивність, негативний лідер, тривожність, підозрілість, настороженість, страхи, слабкий контроль рішень, висновків, недовіра, підозрілість.
5.Рибозуб Тенденція до рефлексії, невпевненість, відсутність домінантних рис характеру, внутрішній конфлікт, чутливість, тривожність, прояв демонстративних рис в поведінці, імпульсивність, потреба в опорі,незадоволеність собою, захисна агресивність, висока ступінь агресивного захисту, недостатня соціалізованість.
6.Кітокуланіг Егоцентризм, прямота, безкомпромісність як реакція на внутрішню беззахисність, схильність до порушення правил, схильність до агресивної поведінки, негативного лідерства, цінує раціональність, можливо, ерудицію в собі та оточуючих.Підозрілість, зацікавленість в інформації, значимість думки оточуючих про себе, настороженість; вербальна агресивність (огризається, грубіянить, задира). Присутні страхи, в т.ч. страх агресії, імпульсивність, сміливість дій, підвищення реактивна збудливість, низький афективний контроль, оригінальність, демонстративність (особливо в плані інтелекта та ерудиції).
7.Ніф Цілеспрямованість, активність, реалістичність задумів, тенденція до дій, чутливість, можлива наявність дитячих страхів, асоціальність, нестійкість, імпульсивність, високий енергетичний потенціал, цікавість до різних областей людської діяльності, допитливість, сміливість в діях, завоювання собі «місця під сонцем», позитивно оцінює свої дії,активність, витривалість, вміння викликати довіру, комунікабельність, банальність мислення, наЯвність афективних критеріїв в основі мислення, перевага естетичних елементів в судженнях над раціональними.
8.Мікі Егоцентризм, можлива прямота, безкомпромісність, образливість, схильність до порушення правил; присутні страхи, в т.ч. боязнь агресії, проявляє бажання «завоювати місце під сонцем»,  сміливість, енергійність, впевненість, допитливість, тривога, низький рівень уяви та здатності до фантазування, можлива ЗПР.
9.Джесіка Егоцентризм, образливість, можлива агресивна поведінка, негативне лідерство; хороший контроль та можливо не ефективний; чутливість, обдуманість в прийнятті рішень, демонстративність, позитивне відношення до своїх думок та дій; значимість сексуальної сфери,захисна агресивність (в т.ч. до дорослих, батьків, вчителів), хороший контроль афективності; бідність уяви, низький загальнокультурний рівень, можлива педагогічна запущеність.
10.Драконозаєць Тенденція до роздумів, до рефлексії, нерішучість, страх, боязнь активних дій, тривожність, настороженість, балакучість, вербальна агресія, страхи, обдуманість, раціональність, екстраверт, незадоволення собою, прагне захисту від оточуючих, направлення тривоги та побоювань на оточуючих, високий ступінь агресивного захисту; присутня творчість, прагнення до оригінальності.
11.Бобанай Егоцентризм, прямота, схильність до порушення правил, агресивної поведінки, негативного лідерства, чутливість, тривожність, можлива підозрілість та вербальна агресія, наявність страхів, екстравертованість, прояв бажання охопити різні області життя, потіснивши інших, високий енергетичний потенціал,  сміливість в діях, можливі проблеми в сфері спілкування, висока ступінь захисної агресивності; наявні творчі здібності, художній підхід до завдання; недостатня соціалізація, відсутність загрозливості.
12.Джесі Тенденція до рефлексії, роздумів, нерідко нерішучість, страх, боязнь активних дій, відсутність домінантних рис характеру, хороший контроль (в т.ч. інтелектуальний), зацікавленість в захопленні оточуючими красою та манерою одягатись, обдуманість , демонстративність, жіночність, бажання сподобатись,екстравертованість, позитивна оцінка свох дій, бідність уяви, низький загальнокультурний рівень.
13.Синьоока красуня Тенденція до рефлексії, роздумів, нерідко нерішучість, страх, боязнь активних дій, відсутність домінантних рис характеру; хороший контроль, можлива наявність побоювань, страхів, недовіри, помірна агресивність, обдуманість, тенденція до самоприкрашення, оправдовування, екстравертованість, допитливість, мрійливість, захисне фантазіювання. Незадоволення собою, контроль афективності, тривожність, банальність фантазії.
14.Спанч Боб Відсутність домінантних рис характеру, цінує ерудицію, можлива вербальна агресія, обдуманість в судженнях. Демонстративність, екстравертованість, низька конформність, низька соціалізація, можливі труднощі в спілкуванні. Відсутність оригінальності.
15.Чудік Егоцентризм, прямота, схильність до порушення правил, агресивної поведінки, негативного лідерства, задоволення собою, балакучість, грунтовність в судженнях, контроль своїх дій, інтровертованість, можливий утиск інтересів інших людей, енергетичний потенціал, сміливість в діях, позитивне відношення до своїх дій, контроль афективності, можлива захисна агресивність, боязнь агресії, джерелом напруги виступають владні дорослі. Високий рівень творчих можливостей, творчий підхід до вирішення завдань, демонстративність.Проявляється іронічне відношення до оточуючих.
16.Лялька Прямота, схильність до порушення правил, агресивної поведінки,як реакції на внутрішню беззахисність, негативне лідерство, можлива наявність хорошого контролю, в т.ч. самоконтролю але не завжди успішного, зацікавленість з приводу думки оточуючих; можлива вербальна агресія (огризається, грубіянить і т.п.); обдуманість в прийнятті рішень, раціональність, високий контроль, позитивна оціна своїх рішень та дій, можливі проблеми в комунікативній сфері, агресивний захист, низькі творчі можливості, бідність уяви, демонстративність,  
17.Хімікат Висока цілеспрямованість, тенденція до дій, активність, цінує раціональність, розумність, ерудицію, помірна агресивність, можлива наявність страхів, обдуманість в рішеннях, контроль за власними діями та рішеннями, прагнення охопити різні області життя, завоювати місце під сонцем, сміливість, впевненість, енергійність, допитливість, побоювання, недовірливість, творчий склад особистості, прояв іронічного відношення до оточуючих.                                                                    
18.Двоголовий Висока цілеспрямованість, тенденція до дій, активність, можлива вербальна агресія (огризається, грубіянить і т.п.), страхи, в т.ч. боязнь агресії, екстравертованість,  позитивна оціна своїх рішень та дій, агресивність, в т.ч. захисна; джерелом напруги виступають люди наділені владою і які здатні подавити, заборонити (батьки, вчителі, керівники), наявні творчі здібності, художній та в цілому стандартний підхід до виконання завдань, раціональність.
 
Танько, результати, Графічна методика, дослідження
КОМЕНТАРІ

Можливо вас зацікавить: