Головна » Каталог статей » Психологічна служба РБДТ
Вплив емоцій на психологію та поведінку особистості та їх регулювання
24.11.2015 | 19252 | Психологічна служба | Автор: Танько Ю.Ю.
Емоції впливають на людей безліччю різних шляхів. Одна і та ж емоція по-різному впливає на людей, більш того, вона робить неоднаковий вплив на одну і ту ж людину, що потрапляє в різні ситуації. Емоції можуть впливати на всі системи індивіда, на суб'єкт в цілому. У м'язах обличчя під час переживання емоцій відбуваються електрофізіологічні зміни. Зміни відбуваються в електричній активності мозку, в кровоносній і дихальній системах. При сильному гніві або страху серцевий ритм може підвищуватися на 40-60 ударів в хвилину. Такі різкі зміни соматичних функцій під час сильної емоції указують на те, що при емоційних станах більшою чи меншою мірою включаються всі нейрофізіологічні системи і підсистеми тіла. Такі зміни неминуче впливають на сприйняття, думки і дії людини. Емоція активує автономну нервову систему, яка змінює хід роботи ендокринної і нервово-гуморальної систем. Розум і тіло знаходяться в гармонії для здійснення дії. Якщо ж відповідні емоціям знання і дії блокуються, то в результаті можуть з'являтися психосоматичні симптоми.

Давно відомо, що емоції, як і інші мотиваційні стани, впливають на сприйняття. Людина, яка відчуває радість, схильна сприймати світ крізь «рожеві окуляри». Для страждаючої або засмученої людини характерна тенденція інтерпретувати зауваження інших як критичні.

Емоції впливають як на соматичні процеси і на сферу сприйняття, так і на пам'ять, мислення і уяву особистості людини. Ефект «звуженого зору» в сприйнятті має свій аналог в пізнавальній сфері. Перелякана людина насилу здатна перевірити різні альтернативи. У розгніваної - з'являються лише «сердиті думки». В стані підвищеного інтересу або збудження суб'єкт настільки охоплений цікавістю, що не здібний до навчання чи дослідження. Емоції і комплекси емоцій, які відчуває людина в той чи інший проміжок часу, впливають фактично на всю її діяльність у сфері праці чи навчання. Коли вона реально зацікавлена в ефективності діяльності, вона сповнена пристрасного бажання добитися певних результатів. Відчуваючи огиду до якої-небудь дії, індивід прагне її уникнути.

Два види чинників важливі при розгляданні питання про вплив емоції на розвиток особистості. Перший – це генетичні задатки суб'єкта у сфері емоцій. Генетичний склад індивіда грає, мабуть, важливу роль в придбанні емоційних рис (або порогів) до різних емоцій. Другий чинник - особистий досвід індивіда і навчання, що відносяться до емоційної сфери і, особливо, соціалізовані (прийнятні у суспільстві) способи виразу емоцій і обумовлена емоціями поведінка.

Емоційні стани і в повсякденному житті часто розглядаються як змінені стани, або, точніше, як специфічні або особливі стани свідомості. Людина, зробивши яку-небудь безглуздість, часто пояснює свою поведінку, кажучи: «я був у нестямі», або «я не пам'ятав себе». Свідома, раціональна регуляція поведінки людини, з одного боку, керує емоціями, але, з іншого боку, вона протистоїть поточним емоціям. Всі вольові дії здійснюються всупереч сильним конкуруючим емоціям. Проте чим нижче рівень свідомої регуляції, тим більшу свободу отримують емоційно-імпульсні дії. Ці дії не мають свідомої мотивації, цілі цих дій також не формуються свідомістю, а однозначно зумовлюються характером самої дії (наприклад, імпульсне уникнення падаючого предмету). Емоції домінують там, де недостатня свідома регуляція поведінки: при дефіциті інформації для свідомої побудови дій, при недостатності фонду свідомих способів поведінки. Але це не означає, що чим свідоміша дія, тим меншу значимість мають емоції. Навіть розумові дії організовуються на емоційній основі.У свідомих діях людини емоції забезпечують їх енергетичний потенціал і підсилюють той напрям дії, результативність яких найбільш вірогідна. Допускаючи велику свободу свідомого вибору цілей, емоції визначають основні напрями діяльності. Можна визначити ряд емоцій, прояв яких необхідно регулювати:

Образа. При взаємодії двох людей образа однієї обов'язково доповнюється відчуттям провини у іншої, вона апелює до цього відчуття провини. Якщо ж інша людина не здатна на переживання провини, образа стає даремною, не функціональною. Пізнання емоції образи, таким чином, передбачає виділення очікувань, розуміння їх походження, фіксацію інформації про реальну поведінку і, нарешті, сприйняття розходження очікувань і реальності. Той, хто може це робити, пізнає суть своєї образи.

Провина. Хоч раз в житті будь-яка людина страждала від провини перед кимось, не могла знайти спокою, притулки своїм думкам. Все валиться з рук, думки лише про скривдженого. Пристрій провини протилежний образі. Відмічено, що образливі часто страждають від провини більше, ніж необразливі. Мимоволі виникаючі думки самі по собі можуть включати механізм активності, що конструює провину в самих невідповідних ситуаціях. Чим більше мимовільності і спонтанності в мисленні, тим частіше провина спливає в свідомості, заподіюючи біль. Зовні провина не має особливих ознак в експресії, жестах, виразі обличчя, хіба тільки страждаючий від провини скаже, що винен.

Сором. Сором є сильною емоцією, функціональне значення якої полягає в тому, щоб регулювати поведінку людини відповідно до норм, зафіксованих в Я-концепції людини. Сором підтримується оточенням з міркувань власної безпеки і зручності. Існує упевненість в тому, що сумлінна, сором'язлива людина робитиме вчинки навіть на шкоду собі, лише б її поведінка відповідала прийнятій Я-концепції.

Разом з тим сором є важливою емоцією, яка сприяє активному пристосуванню людини до умов суспільного життя. Сором сприяє поглибленню самопізнання, фіксує увагу людини на межі, що є предметом сорому. Сором підвищує чутливість до оцінок інших, оскільки інакше керівник міг би не звертати увагу на те, як його оцінюють інші. Протиборство сорому сприяє розвитку самоповаги, підсилює регуляцію поведінки, а саме — зворотний зв'язок. Завдяки цій емоції людина розвиває в собі здатність оцінювати наслідки своїх вчинків більшою мірою, ніж якби її просто контролювали інші.

Заздрість, пихатість, гордість. Якщо сором розглядається як культурно виправдана емоція, то заздрість вважається емоцією нижчою. Невгамовне прагнення людини порівнювати себе і інших постійно підтримується духом суперництва, властивого культурі. Ворожість, що породжується суперництвом, спонукає збереження пильності і постійне порівняння своїх можливостей. Страх перед успіхом часто є наслідком упевненості, що даний успіх будить заздрість і ворожість з боку інших, залучених в суперництво. У цих умовах, як успіх, так і невдача небезпечні. Відмова ж від суперництва часто, на думку Карен Хорні (відомий американський психоаналітик), сприяє формуванню відчуття невпевненості і навіть неповноцінності, коли людина відмовляється визнавати в собі позитивні риси, що є у неї. Цей страх може бути ослаблений при навчанні адекватно застосовувати порівняння. Порівняння повинне бути доречним, інакше воно замість орієнтування і впевненості породжує конфлікт.

Страх. Без ризику і деколи ухвалення кардинальних рішень людина не зможе рухатися вперед. Джерелами страху є:
 • передбачення страждання, проти якого наявний захист неефективний: неможливо ні втекти, ні ослабити страждання; усвідомлення того, що звичні засоби захисту неефективні, веде до того, що навіть якщо загрози немає, то виникає втрата контролю і дезінтеграція поведінки;
 • зараження страхом емпатичним шляхом: коли бояться близькі або інші значимі особи, то страх виникає хоч би його не було у людини особисто;
 • передбачення втрати радості і насолоди.
Потреба розумно управляти своїми емоціями виникає у людини зовсім не тому, що її не влаштовує сам факт прояву емоційних станів. Нормальній діяльності і спілкуванню в рівній мірі перешкоджають і бурхливі, некеровані переживання, і байдужість, відсутність емоційної залученості. Неприємно спілкуватися і з тим, хто «страшний в гніві» або «несамовитий в радості», і з тим, чий вимерлий погляд свідчить про повну байдужість до того, що відбувається. Інтуїтивно люди добре відчувають «золоту середину», яка забезпечує найбільш сприятливу атмосферу в різних ситуаціях спілкування.

Люди набагато частіше заражають один одного емоціями, що вийшли з-під контролю, чим добиваються благотворної дії своїх рекомендацій з розумного управління ними.

Пригнічуючи емоції «у наказному порядку», люди найчастіше досягають протилежного ефекту — збудження посилюється, а слабкість стає нестерпною. Не справляючись з переживаннями, людина намагається подавити хоч би зовнішні прояви емоцій. Проте зовнішнє благополуччя при внутрішньому розладі обходиться дуже дорого: якщо людина звикає зберігати спокій у присутності інших людей за всяку ціну, вона ризикує захворіти серйозно.

Постійна заборона проявів гніву (у міміці, жестах, словах) може сприяти розвитку таких захворювань, як гіпертонія, виразка шлунку, мігрень і ін. Тому пропонується виражати гнів, але робити це конструктивно, що можливо, якщо людина, охоплена гнівом, хоче встановити, відновити або підтримати позитивні відносини. Вона діє і говорить так, щоб прямо і щиро виразити свої відчуття, зберігаючи достатній контроль над їх інтенсивністю, яка не більше, ніж потрібна для переконання інших в істинності своїх переживань. Але буває достатньо важко зберегти контроль над інтенсивністю відчуття, якщо перше, що втрачається в гніві, — це здатність управляти своїм станом.

Виникнення емоційного процесу приводить до формування нових форм реагування. Іноді емоційні реакції бувають бурхливими і раптовими, виникаючи майже відразу після дії збудливого агента. Така емоція приймає форму афекту. С.Л.Рубінштейн, даючи визначення афекту, як одному з видів емоцій, прямо говорить про його вираженість в поведінці.

Афект - це стрімко і бурхливо протікаючий, емоційний процес вибухового характеру, який може дати не підпорядковану свідомому вольовому контролю розрядку у дії.

Саме афекти в своїй більшості пов'язані з шоками - потрясіннями, що виражаються в дезорганізації діяльності. Автор підкреслює, що таке «сильне душевне хвилювання» позначається не тільки на елементарній моториці, але і активно впливає власне на дії. Афектний стан виражається в затримці свідомої діяльності. Така затриманість виявляється не тільки в діях, але і в мові людини. О.М.Леонтьев помічає, що одна з особливостей афектів полягає в тому, що вони виникають у відповідь на ситуацію, що вже фактично наступила, і у зв'язку з цим відбувається утворення специфічного досвіду - афектних слідів. Сенс їх полягає в тому, що людина, в думках повертаючись до події, що викликала стан афекту, переживає аналогічні емоції.

Емоції також можуть формуватися і поступово, тривалий час залишаючись латентними (прихованими) у такому разі не спостерігаються ні специфічні емоційні прояви, ні які б то не було сліди в свідомості — існує тільки підвищена готовність до емоційної реакції. Надалі з'являються організовані зміни в поведінці. Спочатку це можуть бути переважно «супутні» експресивні зміни, пізніше емоційний процес розповсюджується на більше число аферентних шляхів (нервові волокна що передають імпульси від мозку до органів), все менше місця залишається неемоційній поведінці. Одночасно відбувається усвідомлення протікаючого емоційного процесу і пов'язаних з ним змін в процесах регуляції. Воно може випереджати появу зовнішніх змін, проте буває, що людина тривалий час не віддає собі звіту в своїх емоціях, в кращому разі спостерігає їх наслідки у вигляді тих або інших незрозумілих проявів своєї поведінки. Іноді емоції зовсім не знаходять віддзеркалення в свідомості. Емоція, що отримала достатню силу і організованість, набуває здатності робити великий вплив на функціональний стан різних психічних механізмів.

Організуюча функція емоцій виявляється в декількох різних формах: у формі виразних рухів; у формі емоційних дій; у формі висловів про випробовувані емоційні стани; у формі певного відношення до того, що оточує. Таким чином, в результаті зіткнення людини з яким-небудь предметом або явищем, у неї виникає певна реакція. Якщо даний предмет або явище не стосуються її особисто, виникає об'єктивний орієнтовано-дослідницький процес. Але, коли подія безпосередньо стосується даної людини на будь-якому рівні (фізичному, моральному, етичному і ін.), то реакція буде суб'єктивна. І, в результаті - виникають емоції. В першу чергу, відбувається зміна стану рівноваги суб'єкта, з'являється емоційне збудження. У цей же момент проходить оцінювання ситуації, щовиникла і, залежно від цієї оцінки, формуватиметься сила і характер емоції.

Ці параметри залежать від наступного:
 • яке значення має дана подія - позитивне або негативне;
 • внаслідок чого виникає позитивна або негативна емоція;
 • чи може людина відповідно відреагувати на дану подію або вона позбавлена цієї можливості;
 • час, коли відбулася подія.
Емоції - це властиві кожній людині психологічні реакції на хороше і погане, це тривоги і радощі, відчай і насолода, емоції забезпечують здатність до переживання і співпереживання, підтримують інтерес до життя, до навколишнього світу. Емоції складають частину людської психологічної діяльності, частину особистісного «я». Сучасній людині в своїх вчинках часто доводиться керуватися головним чином не емоціями, а розумом, але в багатьох життєвих ситуаціях вплив емоцій на поведінку людини вельми значний. І цей вплив особливо проявляється в професійній діяльності людини. Емоційний фон, що кожен з нас може переживати в ході трудового процесу, впливає на працю двома шляхами:
 1. Фасилітація – коли емоційний, супроводжуючий діяльність, фон дає позитивний ефект.
 2. Енгібіція – коли ефект негативний.
Коли емоції протягом певного періоду часу негативно впливають на трудову діяльність, то це можна назвати емоційним (часто «професійним») вигоранням.

Емоційне вигорання і в т.ч. професійне визначають як дезадаптованість до робочого місця, через надмірне робоче навантаження і неадекватні міжособистісні відносини, що супроводжується негативним емоційним фоном, нервовими потрясіннями, стресом і т.п.

Складові синдрому вигорання (згідно моделі К.Маслач та С.Джексон) Синдром вигорання включає в себе три основні складові:
 • емоційну виснаженість;
 • деперсоналізацію (цинізм);
 • редукцію професійних досягнень.
Під емоційною виснаженістю розуміється відчуття спустошеності і втоми, викликане власною роботою. Деперсоналізація передбачає цинічне ставлення до роботи та до її об’єктів. Зокрема, в соціальній сфері при деперсоналізації виникає байдуже, негуманне, цинічне ставлення до людей, з якими працюють. Редукція професійних досягнень – виникнення у працівників почуття некомпетентності в своїй професійній сфері, усвідомлення неуспішності в ній.

Стадії професійного вигорання

Синдром професійного вигорання розвивається поступово. Він проходить три стадії (К.Маслач, 1982):

Перша стадія. Всі ознаки та симптоми проявляються в легкій формі через турботу про себе, наприклад, шляхом організації частіших перерв у роботі. Починається забування якихось робочих моментів (наприклад, невнесення потрібного запису в документацію). Зазвичай на ці першочергові симптоми мало хто звертає увагу. В залежності від характеру діяльності, сили нервово-психологічних навантажень і особистісних характеристик спеціаліста, перша стадія може тривати три - п’ять років

Друга стадія. Спостерігається зниження інтересу до роботи, потреби в спілкуванні (в тому числі, і з близькими): «не хочеться бачити» тих, з ким спеціаліст працює, «в четвер відчуття, що вже п’ятниця», «тиждень триває нескінченно», прогресування апатії до кінця тижня, поява стійких негативних симптомів (немає сил, енергії, особливо в кінці тижня, головні болі по вечорах, «мертвий сон, без сновидінь», збільшення кількості простудних захворювань, підвищена дратівливість, людина «заводиться», як кажуть, з півоберта, хоча раніше подібного вона за собою не помічала. Симптоми проявляються регулярніше, мають затяжний характер і важко піддаються корекції. Людина може почувати себе виснаженою після гарного сну і навіть після вихідних. Тривалість даної стадії, в середньому, від п’яти до п’ятнадцяти років.

Третя стадія. Ознаки та симптоми третьої стадії вигорання є хронічними. Можуть розвиватися фізичні і психологічні проблеми типу виразки шлунку і депресій. Людина може почати сумніватись в цінності своєї роботи, професії та самого життя. Характерна повна втрата інтересу до роботи і життя взагалі, емоційна байдужість, отупіння, відчуття постійної відсутності сил. Спостерігаються порушення пам’яті та уваги, порушення сну, особистісні зміни. Людина прагне до усамітнення. На цій стадії приємнішими є контакти з тваринами і природою, ніж з людьми. Заключна стадія – повне згорання, яке часто переростає в повну відразу до всього на світі. Стадія може тривати від десяти до двадцяти років.

Симптоми професійного вигорання

До першої групи відносять психофізичні симптоми:
 • відчуття постійної втоми не тільки ввечері, але і вранці, відразу після сну (симптом хронічної втоми);
 • відчуття емоційного і фізичного виснаження;
 • зниження сприйнятливості і реактивності у зв’язку зі змінами зовнішнього середовища (відсутність реакції зацікавленості на чинник новизни або реакції страху на небезпечну ситуацію);
 • загальна астенізація (слабкість, зниження активності та енергійності, погіршення біохімії крові і гормональних показників);
 • частий безпричинний головний біль;
 • постійні розлади шлунково-кишкового тракту;
 • різка втрата або різке збільшення ваги;
 • повне або часткове безсоння;
 • постійний загальмований, млявий стан і бажання спати протягом всього дня;
 • задишка або порушення дихання при фізичному або емоційному навантаженні; помітне зниження зовнішньої та внутрішньої сенсорної чутливості: погіршення зору, слуху, нюху і дотику, втрата внутрішніх, тілесних відчуттів.
Друга група об’єднує соціально-психологічні симптоми:
 • байдужість, нудьга, пасивність і депресія (знижений емоційний тонус, відчуття пригніченості);
 • підвищена дратівливість на незначні, дрібні події;
 • часті нервові зриви (спалахи невмотивованого гніву або відмова від спілкування, замкнення у собі);
 • постійне переживання негативних емоцій, для яких у зовнішній ситуації немає причин (відчуття провини, образи, сорому, підозрілість, скутість);
 • відчуття неусвідомленого неспокою і підвищеної тривожності (відчуття, що «щось не так, як треба»);
 • відчуття гіпервідповідальності і постійне почуття страху, що «щось не вдасться» або «я не впораюся»;
 • загальна негативна настанова на життєві і професійні перспективи (за типом «як не намагайся, все одно нічого не вийде»).
Третя група - поведінкові симптоми:
 • відчуття, що робота стає все важчою і важчою, і виконувати її - все важче і важче;
 • співробітник помітно змінює свій робочий режим (збільшує або скорочує час роботи);
 • постійно, без необхідності, бере роботу додому, але і вдома її не робить;
 • керівникові важко ухвалювати рішення;
 • відчуття даремності, зневіра, що справи поліпшаться, зниження ентузіазму у ставленні до роботи, байдужість до її результатів;
 • невиконання важливих, пріоритетних завдань і «зациклення» на дрібних деталях, не відповідна до службових вимог витрата більшої частини робочого часу на мало усвідомлюване або не усвідомлюване виконання автоматичних і елементарних дій;
 • дистанційність від співробітників і клієнтів, підвищення неадекватної критичності;
 • зловживання алкоголем, різке зростання викурених за день цигарок, вживання наркотичних засобів.
Діагностування емоційного вигорання

Діагностувати емоційне вигорання можливо навіть не звертаючись до конкретного спеціаліста, а завдяки ретельному самоаналізу свого стану, тобто необхідно виділити час для «заглиблення в себе», для рефлексії. Необхідно проаналізувати свої почуття, думки, плани на майбутнє і порівняти їх з симптомами, які були наведені вище. Прислухайтесь до свого тіла та до своїх відчуттів.

Також на допомогу в діагностуванні даного феномену прийде експрес-тест «Професійне вигорання» (ПВ). Дану методику було розроблено на основі моделі К.Маслач та С.Джексон. Опитувальник містить 22 твердження про відчуття та переживання, пов'язані з виконанням робочої діяльності. Складається він з трьох субшкал (емоційне виснаження, деперсоналізація і персональні досягнення). Відповіді оцінюються за 7-бальною шкалою вимірювань і варіюються від «ніколи» (0 балів) до «завжди» (6 балів).

Існують варіанти опитувальника для різних професійних груп. Про наявність високого рівня вигорання свідчать високі оцінки по субшкалах емоційного виснаження та деперсоналізації і низькі - за шкалою персональних досягнень. Нижче представлені варіанти опитувальника для різних груп професій та ключ, що дозволяє визначити персональні характеристики вигорання.

Інструкція. Пропонується 22 твердження про відчуття і переживання, які пов'язані з роботою. Необхідно, прочитати уважно кожне твердження і вирішити, чи бувають у вас такі думки або відчуття. На бланку для відповідей позначити, як часто ви відчуваєте ті або інші переживання. Позиція «0» - ніколи; позиція «6» - щодня. Для цього закреслюйте або обведіть кружком бал, відповідний частоті переживань того або іншого відчуття.

Обробка результатів. Відповідно до «ключа» підраховуються суми балів за трьома субшкалами.

Ключ
Субшкала Номер твердження Сума балів
Емоційне виснаження 1,2,3,6,8,13,14,16,20 54
Деперсоналізація 5,10,11,15,22 30
Редукція особистих досягнень 4,7,9,12,17,18,19,21 48

Рівень «професійного вигорання» визначається за таблицею рівнів «вигорання».

Таблиця рівнів «вигорання»
Субшкала Низький рівень Середній рівень Високий рівень
Емоційне виснаження 0 – 16 17 – 26 27 і більше
Деперсоналізація 0 – 6 7 – 12 13 і більше
Редукція особистих досягнень 39 і більше 38 – 32 31 – 0

Інтерпретація даних. Згідно з моделлю синдрому «вигорання»,запропонованою американськими дослідниками К.Маслач і С.Джексон, «професійне вигорання» тлумачиться як синдром емоційного вислаження, деперсоналізації і редукціїї особистих досягнень.

Емоційне виснаження розглядається як основна складова «професійного вигорання» та характеризується зниженим емоційним фоном, байдужістю або емоційним перенасиченням.

Деперсоналізація проявляється в деформації стосунків з іншими людьми. В одних випадках це може бути зростання залежності від інших людей, у інших – зростання негативізму, цинічності налаштувань і почуттів щодо інших людей (учнів, колег, підлеглих тощо).

Редукція особистих досягнень полягає або в тенденції до негативного оцінювання себе, своїх професійних досягнень та успіхів, негативізмі щодо службової гідності і можливостей, або у нівелюванні особистої гідності, обмеженні своїх можливостей, обовязків щодо інших тощо.

І в кінці, відповідно, робите висновок щодо результатів тестування, які отримали.

Також можна скористатись наступною методикою для визначення симптомів емоційного вигорання.

Діагностика рівня дистресу (для самодіагностики)

Джерело: Осухова Н.Г., Кожевникова В.В. Возвращение к жизни: Методические материалы для ведущих тренингов и семинаров по профилактике профессионального выгорания // Помощь помощнику: социально-психологическое сопровождение социальных работников /Под ред. Н.Г.Осуховой. – М.: Изд-во «Амиго-пресс», 2006. – С.96 – 112.

Інструкція. Будь ласка, прочитайте кожен абзац окремо і подумайте над питаннями. Відзначте, які думки та почуття з'являються у вас.
 1. Як ви оцінюєте свій емоційний стан наприкінці кожного робочого дня та робочого тижня?
 2. Як ви покидаєте робоче місце, які думки, відчуття, тілесні відчуття ви помічаєте у себе?
 3. Як ви почуваєте себе: (по дорозі на роботу, дорогою додому, приходячи додому, за годину після повернення додому, коли лягаєте спати?)
 4. Чи сниться вам робота? Якщо так, то які теми і образи цих снів?
 5. Чи відзначаєте ви, що якісь дні для вас важчі, а якісь неначе легше? Чи можете виявити в цьому якусь закономірність?
 6. Чи існують певні клієнти або тип клієнтів, відносини з якими для вас найбільш стресогенні? Ви усвідомлюєте, чому саме вони такі складні для вас? Чи завжди це так?
 7. Чи існують певні робочі обов'язки або завдання, виконання яких викликає у вас стрес? Чи усвідомлюєте ви, чому?
 8. Чи впливає на вас робочий графік?
 9. Як ви використовуєте вільний час?
 10. Що допомагає вам розслабитися?
 11. Як довго ви відновлюєтеся після закінчення робочого тижня?
 12. Чи використовуєте ви ліки, алкоголь, азартні ігри, особливу їжу або ходіння по магазинах, щоб відновити рівновагу? Чи маєте потребу ви в алкоголі або снодійному, щоб нормально спати?
 13. Чи помічаєте ви, що у вас з'явилися певні стійкі особливості - зміни в емоційній сфері, зайва напруженість, замкнутість, пригніченість, хронічна втома або цинізм?
 14. Можливо, ваші близькі говорять вам про зміни, які відбулися з вами, а ви не помічаєте цих змін?
 15. Які зміни в своїй поведінці ви відзначаєте?
 16. Чи робите ви що-небудь таке, чого не робили раніше?
 17. Що ви перестали робити з того, що зазвичай робили раніше?
 18. Які зміни в своєму тілі і своєму здоров'ї ви відзначаєте?
 19. Чи змінилися ваші відносини зі своїм тілом - фізичні вправи, дієта, сексуальність, тілесна напруга або постава?
 20. Які зміни відбулися у ваших відносинах з тими, що оточують: колегами, друзями, партнерами, дітьми і іншими членами сім'ї, сусідами, сторонніми?
Проаналізуйте отримані відповіді, відзначте для себе позитивні та негативні моменти. А як щодо ваших відносини з САМИМ СОБОЮ? Що змінилося? Що ви хочете змінити, але не можете? Що вам здається найбільш цінним результатом виконаної зараз роботи?

Якщо ж Ви, за результатами виконаних методик припустили, що у Вас наявні симптоми емоційного вигорання, то краще звернутись до спеціаліста - психолога, адже емоційне вигорання – складний, багатокомпонетний феномен, який потребує не лише глибшого діагностування, а й значних фізично-вольових та розумових зусиль для його усунення.

Але якщо нема часу, чи бажання (мотивація – найголовніший компонент будь-якої терапії !!!), то до Вашої уваги представляємо рекомендації в «боротьбі» з емоційним вигоранням.

Методи гармонізації психофізичного стану. Умовно всі методи гармонізації психофізичного стану людини можна об'єднати в 3 групи:
 1. Фізіологічний рівень регуляції психофізичного стану (вплив на фізичне тіло).
 2. Емоційно-вольова регуляція психофізичного стану(вплив на емоційний стан).
 3. Ціннісно-смисловий рівень регуляції психофізичного стану (вплив на думки, зміна світогляду).
Фізіологічний рівень регуляції психофізичного стану (вплив на фізичне тіло):
 • достатньо тривалий і якісний сон (важливо провітрювати приміщення перед сном, дотримуватися режиму сну: засинати і прокидатись в один і той самий час);
 • збалансоване, насичене вітамінами і мінералами харчування (особливо протистресовими вважаються мінерал магній і вітамін Е, який міститься у кукурудзі, моркві, ожині, горіхах, зернах соняшника, сої (до речі, плитка темного шоколаду швидко покращить ваш настрій));
 • достатнє фізичне навантаження, заняття спортом, ранкова гімнастика - танці (танцювальні рухи під ритмічну музику сприяють звільненню від негативних емоцій, так само, як і будь-яка хатня робота);
 • фітотерапія (сприяє заспокоєнню чай з м'яти, настоянка з кореню валеріани; підвищує життєвий тонус настоянка елеутерококу, женьшеню, родіоли рожевої);
 • масаж (допоможе як класичний масаж, так і масаж біологічно активних точок на руках і ногах людини; корисно просто походити босоніж по землі, або по насипаних у коробку камінчиках);
 • терапія кольором (зелений та синій колір допомагають заспокоїтись, червоний та жовтий надають енергію і бадьорість);
 • ароматерапія (запахи апельсину, бергамоту діють на нервову систему збуджуючи, з'являється відчуття приливу сил; запахи лаванди, анісу, шавлії діють заспокійливо, допомагають зняти нервове напруження);
 • дихальні вправи (заспокійливе з подовженим видихом дихання зменшує надлишкове збудження і нервове напруження; мобілізуюче дихання зі збільшеним вдихом допомагає подолати в'ялість, сонливість);
 • баня і водні процедури (контрастний душ перед сном допоможе зняти втому дня, а зранку додасть бадьорості; взагалі, вода чудово змиває будь-який негатив);
Емоційно-вольова регуляція психофізичного стану (вплив на емоційний стан);
 • гумор (сміх позитивно впливає на імунну систему, активізуючи Т-лімфоцити крові; у відповідь на вашу усмішку організм продукуватиме бажані гормони радості; гумор чудово «перезаряджає» негатив);
 • музика (найкраще сприяє гармонізації психоемоційного стану прослуховування класичної музики, хоча у малих дозах рок теж буває корисним, він допомагає вивільнитись від негативних емоцій);
 • спілкування з сім’єю, друзями;
 • заняття улюбленою справою , хобі (комп’ютер, книжки, фільми, в’язання, садівництво, рибальство, туризм… );
 • спілкування з природою(природа завжди дає людині відчуття приливу сил, відновлення енергії);
 • спілкування з тваринами;
 • медитації, візуалізації (існують цілеспрямовані, задані на певну тему візуалізації – уявно побувати у квітучому саду, відвідати улюблений куточок природи і т.д.).
Ціннісно-смисловий рівень регуляції психофізичного стану (вплив на думки, зміна світогляду) Образа, злість, невдоволення, критика себе та інших – все це найшкідливіші для нашого організму емоції. Наш мозок викидає гормони стресу на будь-які подразники, що загрожують нашому спокою. При цьому йому зовсім байдуже, реальні вони чи вигадані. Тому і на надуману проблему організм відреагує, як на справжню. Отже, важливо навчитись контролювати свої думки і емоції. Відомий дослідник стресу Сельє зазначав, що має значення не те, що з вами відбувається, а те, як ви це сприймаєте. Негативне запитання «За що?» бажано перетворювати на позитивне «Для чого?». Для чого у моєму житті з'явилась та чи інша неприємна ситуація? Які висновки я маю з неї зробити? Чого я маю в цій ситуації навчитись? Якщо з таких позицій підходити до життєвих ситуацій, то вони перестають сприйматися як проблеми, і життя починає сприйматись як школа, де події і ситуації складаються таким чином, щоб ми могли навчитись саме тому, що нам потрібно. Пам’ятайте, що подібне притягує подібне: чим ми цей світ наповнюємо через думки, емоції, вчинки, те до нас і повертається. Як говориться у відомій приказці: «Що посієш, те й пожнеш».

Що потрібно та чого не потрібно робити при вигоранні?
 • НЕ приховуйте своїх відчуттів. Проявляйте ваші емоції і давайте можливість вашим друзям обговорювати їх разом з вами.
 • НЕ уникайте говорити про те, що трапилось. Використовуйте кожну можливість переглянути свій досвід наодинці з собою або разом з іншими.
 • НЕ дозволяйте вашому відчуттю утруднення зупиняти вас, коли інші надають вам шанс говорити або пропонують допомогу.
 • НЕ чекайте, що важкі стани, характерні для вигорання, пройдуть самі по собі.
 • Виділяйте достатньо часу для сну, відпочинку, роздумів.
 • Висловлюйте ваші бажання прямо, ясно і чесно, говорить про них сім'ї, друзям і на роботі.
 • Намагайтесь зберегти нормальний розпорядок вашого життя, наскільки це можливо.
Аби повністю розібратись з власними емоціями та почуттями пропонуємо Вашій увазі презентацію про емоції, почуття та вольові зусилля. Отже, сподіваємось, що дана стаття допоможе Вам у вирішенні проблем, які стосуються розглянутого нами питання. Та пам’ятайте, будь яке усунення проблем пов’язаних з психікою та діяльністю людини також може привести, як і медикаментозне лікування без консультації лікаря, до негативних наслідків. Тож, при потребі звертайтесь до спеціаліста-психолога. Доброго здоров’я!
 
емоції, Танько, психологія, поведінка
КОМЕНТАРІ

Можливо вас зацікавить: